Goniometr FONIA GN-293

Otóż miałem okazję zapoznać się z ciekawym, analogowym urządzeniem produkcji polskiej – goniometrem. Dziś już rzadko spotykane w postaci fizycznej, zostały wyparte przez np. wtyki programowe. Co nie oznacza że są nieużyteczne. Analogowe urządzenia pomiarowe nadal mają wiele zalet z uwagi na fizyczne cechy ekranu CRT (poświata, czas zaniku obrazu), które cyfrowe nadganiają programowo. Podobne jest z oscyloskopami czy multimetrami cyfrowymi i analogowymi, te ostatnie nadal mają zastosowanie w pracowaniach serwisów, konstruktorów.

Za pomocą goniometru sprawdzimy zgodność fazy sygnału, ustawimy precyzyjną bazę stereo i będziemy mieli pewność że w naszych nagraniach, w poszczególnych śladach nie pojawiły się problemy fazowe sygnału (co może negatywnie wpływać na całość nagrania). Inżynier dźwięku także ustawi poprawnie zestaw mikrofonów (pary stereo lub po prostu osobne sąsiadujące ze sobą mikrofony) za jego pomocą.

 

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_01

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_02

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_03

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_04

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_05

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_06

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_07

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_08

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_09

goniometr_FONIA_GN-293_cenrit_10 

Informacje producenta:

Goniometr GN 293 jest urządzeniem służącym do ogólnej oceny sygnałów stereofonicznych. Na podstawie obserwacji obrazu na ekranie goniometru realizator dźwięku może w prosty sposób oceniać, w trakcie nagrania, chwilową szerokość bazy i kierunek sygnału stereofonicznego oraz możliwość jego monofonizowania (kompatybilność). Goniometr może byś także wykorzystywany do szybkiego testowania torów stereofonicznych, polegającego na sprawdzeniu różnicy wzmocnień i różnicy przesunięć fazowych między kanałami toru. Goniometr GN 293 ma także wbudowany miernik korelacji , który pozwala na obserwację korelacji sygnałów doprowadzonych do wejść goniometru. Do wyświetlania wskazań miernika korelacji wykorzystany jest ekran lampy obrazowej goniometru.

Zalety:

  • Duży czytelny obraz,
  • Możliwość obserwacji wskazań pod dowolnym kątem oraz w różnych warunkach oświetlenia,
  • Stałe, niezależne od poziomów sygnałów, wymiary obrazu na ekranie,
  • Wygaszanie ekranu przy małej amplitudzie sygnału lub przy jego braku,
  • Zmniejszanie jasności obrazu przy sygnale monofonicznym,
  • Wbudowany miernik korelacji,
  • Możliwość pomiaru przesunięć fazowych,
  • Prostota obsługi.

Obraz na ekranie goniometru w postaci linii pionowej M oznacza, że w obu kanałach toru występuje ten sam sygnał monofoniczny i sygnały mają zgodną fazę. Jeśli sygnały będą przesunięte o 180°, to obraz przybierze postać linii poziomej. W przypadku braku sygnału w jednym kanałów na ekranie pojawia się linia nachylona pod kątem 45° (tylko sygnał R) lub pod kątem 135° (tylko sygnał L). Gdy między kanałami występują dodatkowo przesunięcia fazowe, to linie proste przekształcają się w elipsę, która przy przesunięciu fazowym 90° (i równych amplitudach sygnałów w obu kanałach) przybiera kształt koła.
Wzmacniacze wejściowe goniometru mają automatyczną regulację wzmocnienia ARW (odłączaną), która zapewnia, w szerokim zakresie poziomów sygnałów wejściowych, stałe wymiary obrazów na ekranie. Poza
tym goniometr wyposażony jest w układ automatyki wygaszający ekran przy zbyt małym poziomie sygnałów wejściowych.
Wskaźnik miernika korelacji ma kształt pionowe, krótkiej kreski, poruszającej się poziomo na ekranie wzdłuż skali +1 do -1, co odpowiada różnicy faz od 0° do 180°,. Środek skali odpowiada różnicy faz 90°. lub sytuacji, gdy brakuje sygnału w jednym kanale. Przy typowym stereofonicznym wskazania miernika zawierają się w przedziale od 0 do +1. Wskazania w przedziale od 0 do -1 świadczą o braku korelacji sygnałów. Sygnały nieskorelowane mogą się przy sumowaniu (monofonizacji) wzajemnie kasować.
Goniometr wykonany jest w postaci urządzenia wolnostojącego. Może też być wbudowywany w ramy i stojaki. Wyposażony jest w lampę oscyloskopową o dużym, prostokątnym ekranie charakteryzującą się dużą żywotnością i jasnością świecenia. Wszystkie podstawowe elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne goniometru znajdują się na jego płycie czołowej. Kontrolowane sygnały doprowadzane są do goniometru poprzez gniazda XLR-3 umieszczone na płycie tylnej. Goniometr zasilany jest z sieci prądu zmiennego 220V 50 Hz.

Parametry techniczne urządzenia:

goniometr_fonia_gn293_parametry_techniczne

 A teraz parę obrazów ruchomych.. 😉

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=6K5hJhpFbIc’]

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=eUHl3vG_ARQ’]

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=b8EuTX4jrg4′]

 

 

Monter, styczeń 2015.

Dodaj komentarz