Prosty w realizacji pomiar impedancji wyjściowej urządzenia znaleźć można w nocie aplikacyjnej AS048 opublikowanej przez Jensen’a. (więcej…)